Welkom bij de Grenszangertjes
Wij zingen ook graag voor u, mail ons nu: info@grenszangertjes.nl
Muziek van binnenuit

Muziek van binnenuit

 

Tijdens de repetitie
Muziek van binnenuit is een onderdeel van de zangrepetitie. Of aan het begin of aan het eind van de zangrepetitie wordt aandacht besteed aan ‘Muziek van binnenuit’.

Hoe zit de methode in elkaar
De muziekmethode ‘Muziek van Binnenuit’ laat de kinderen op allerlei verschillende en afwisselende manieren kennis maken met de muzieknoten en het innerlijk gehoor.
De kinderen leren dit door te bewegen. Bv. hoog/laag tekenen met je handen. Door kaarten met muzieknoten te pakken die horen bij een stukje van een lied. Stukken van liedzinnen worden met de handen uitgebeeld. Elke noot wordt uitgebeeld door een andere houding van de hand.
Later worden de muzieknoten in echt muziekschrift opgeschreven op het werkbord.
De methode is nog nieuw en ontwikkeld in Denemarken door Inge Marstal.

Leuk werkboek
Behalve deze methode leren de kinderen ook algemene muzikale vorming door uit een aantrekkelijk werkboek voor muziek te werken. Dit werkboek geldt alleen voor de kinderen uit het opleidingskoor.

Resultaat
Kinderen leren op deze leuke manier zich het muziekschrift eigen te maken. Hierdoor kunnen de kinderen op een gegeven moment gedeeltelijk of zelfs helemaal van blad zingen !
Dat biedt geweldige mogelijkheden voor het zingen van meerstemmige liederen. Kinderen die op dat punt komen kunnen bijna niet meer stoppen met zingen. Heerlijk vinden kinderen het om op dit niveau te kunnen zingen.

Vragen
Mochten er vragen zijn dan zullen wij die graag beantwoorden. Via het mailadres op de contact pagina kunt u die stellen aan Lizette Tijdink of Riet Lieverdink.

 


 

^